סניפים

סניף חולון (מפעל) : רחוב הנפח 10 - 03-5593230 
סניף באר טוביה : ת.ד 990  א. התעשייה - 08-8580863
סניף ראשון לציון- רחוב שמוטקין 35 – טלפון- 03-9504098
סניף אשקלון-  רחוב צה"ל 5-  טלפון - 08-6753208